Práce v příjemném pracovním prostředí.

Zaměřujeme se na podporu rovných příležitostí.

Ceníme si znalostí a zkušeností našich zaměstnanců a podporujeme je v jejich dalším profesním vzdělávání a růstu.

Špičková úroveň našich obráběcích strojů.

Bezpečnost práce je jednou z našich priorit.

Oddělení kvality provází náš produkt od vstupu výrobního materiálu až po expedici.

Výroba našich produktů klade velký důraz na přesnost.

Výroba našich produktů zahrnuje široké spektrum náročných výrobních operací.

České Budějovice

V Českých Budějovicích vyrábíme komponenty pro tkalcovské stavy, konkrétně nitěnky, lamely a brdové listy. Dále zde vyvíjíme, vyrábíme a opravujeme jednoúčelové stroje pro vlastní výrobu jehel a nitěnek.

V Českých Budějovicích vyrábíme komponenty pro tkalcovské stavy, konkrétně nitěnky, lamely a brdové listy.
Tato výroba má spíše sériový charakter a je atraktivní pro zaměstnance, kteří upřednostňují činnost s pevně stanoveným postupem.

Dále zde vyvíjíme, vyrábíme a opravujeme jednoúčelové stroje pro vlastní výrobu jehel a nitěnek.
To je zase výzva pro kreativní strojaře, kteří denně zažívají dobrodružství stavby unikátního stroje od výroby jednotlivých komponent,
jejich sestavení do montážních skupinek až po finální montáž, oživení a jeho zprovoznění.